top of page

ROZVRH

rozvrh 23 24.jpg

KATEGORIE

ŠPAGEŤÁCI  ( 12 - 20 měsíců)

Hodina je vhodná pro děti, které se začínají samostatně pouštet do prvních krůčků.  V chůzi jsou si zatím nejisté a nemají potřebnou koordinaci. Pro děti jsou připraveny vhodné překážky, které se budou učit překonávat a přirozeným způsobem tak budou rozvíjet hrubou i jemnou motoriku. Cvičení je založené na pomoci a spolupráci rodičů.

RAKEŤÁCI ( 20 - 36 měsíců)

V tomto období děti chtějí být samostatnější a proto je tento čas ideální pro rozvoj jejich sebevědomí. Dětem se při lekci věnuje více trenér, který přebírá od rodičů hlavní roli při motivaci. Děti jsou energické, na chvíli se nezastaví a toho je využíváno při cvičení.

PRŮZKUMNÍCI ( 3 - 4 roky)

Fáze kdy se děti osamostatňují, cvičení probíhá formou příběhů a her, které jsou pro děti přirozeným podnětem, a to vše za doprovodu hudby, která je silným motivačním prvkem.

SPORŤÁCI ( 4 - 6 let)

V tomto věku jsou děti velmi aktivní, objevují vše nové a vyhledávají možnosti, jak otestovat své fyzické schopnosti, zároveň se prodlužuje jejich schopnost koncentrace. Rozvoj jejich dovedností již obnáší disciplínu a pravidla, která napomáhají bezpečnému pohybovému rozvoji a nastavení bezpečných hranic pohybu. Děti se učí spolupráci v kolektivu a uvědomění si sama sebe ve skupině.

bottom of page